Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 27.8.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-29-1

Дана: 27.08.2020. године

Б Е Ч Е Ј

     На основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 „Службени гласник РС“, бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020. године, Инструкција Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 05.05.2020.год. и 17.08.2020.године, Препорука за примену општих мера заштите од САРС-ЦоВ2 вируса прописаних од Института за јавно здравље Војводине, члана 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, а поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на двадесет деветој ванредној седници одржаној дана 27.08.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

     Мере здравствене заштите и препоруке за безбедно организовање рада  Предшколске установе током епидемије заразне болести COVID-19 у општини Бечеј.

 

1.Пре организованог доласка деце са родитељима у објекте предшколске установе, потребно је спровести следеће:

 

 • Спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање простора.
 • Обезбедити, правовремено требовати довољне количине личне заштитне опреме за запослене, средства и прибор за чишћење, дезинфекцију и личну хигијену.
 • На улазу у објекте свакодневно постављати дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљењу дезинфекционим средством, као и дезор са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.
 • Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у вртићу (употребљених маски и др.).
 •  

2.Опште препоруке за свакодневни пријем деце у објекат

 

 • У сваком објекту, унапред предвидети и означити простор у коме је најбезбедније преузимати дете од родитеља.
 • На уласку у сваки објекат предшколске установе треба обезбедити бесконтактно мерење температуре родитеља и деце.
 • Предшколска установа је у обавези да обезбеди мединцинску сестру – сарадника на пословима негe и превентивне здравствене звштите за сваки објекат yстанове у којем ће бити организован пријем деце, односно непосредан васпитно-образовни рад са децом,а уколико то није могуће потребно је организовати адекватну замену медицинским сестрама из јаслених група, које треба додатно обучити.

 

3. Неопходно је у свим објектима предшколске установе, у свим просторијама где бораве деца, санитарним чворовима, тe у просторијама где је организована исхрана осигурати следеће:

 

 • Приликом формирања група придржавати се норматива којима је регулисан број деце која у њима борави у односу на квадратуру соба, зато што неадекватна густина смештаја доприноси лакшем преношењу инфекција респираторним путем.
 • Свакога дана при пријему детета у вртић потребно је извршити тријажу, онемогућити долазак у предшколску установу особљу, деци и особама у пратњи који имају симптоме инфекције горњих дисајних путева, односно који имају најмање један од  следећих симптома: повишена телесна температура, кашаљ, грлобоља и кратак дах;
 • У случају да се приликом пријема уоче симптоми који би указивали на респираторну инфекцију, oболело дете  искључити из колектива – изоловати у засебну собу до доласка родитеља/старатеља по дете и одмах упутити родитеље да се јаве надлежном педијатру;
 • У објекту обезбедити услове за редовно прање руку сапуном и текућом водом у трајању oд 20 секунди. Брисање руку спроводити папирним убрусима за једнократну употребу као и коришћење дезинфекционих средстава на бази алкохола сваки пут кaдa: деца дођу у вртић, пре јела, после употребе тоалета, након употребе папирних марамица за брисање носа, коришћења заједничких просторија или играчака, чишћења радног простора.
 • Редовно прање руку све деце треба вршити уз надзор васпитача.
 • Редовно, а најмање два пута дневно проветравати просторије; у току проветравања деца не би требало да буду у просторији.
 • Подстицати боравак деце на отвореном, кад год то временске прилике дозвољавају.
 • Објаснити деци да када кашљу и кијају, обавезно прекрију уста и нос папирном марамицом коју одмах потом бацају у корпу за отпад, после чега следи обавезно прање руку на горе описани начин.
 • Скрените пажњу деци да рукама не додирују очи, нос или уста.
 • Запослено особље треба да користи заштитне маске, поред тога запослени треба да перу руке увек са децом и сваки пут када додирују неочишћене предмете и површине.
 • Запослено особље треба да редовно (више пута у току дана)  чисти и дезинфикује предмете и површине које се често додирују (нпр. кваке, радне површине, столове у просторијама у којима деца бораве, трпезаријске столове, рамове креветића, клупице, столице и друге површине које се често додирују све приступачне површине зидова и прозора, ВЦ шкољка, славине за судопере итд.).
 • Запослено особље треба да редовно пере и дезинфикује  играчке у адекватним, посебним посудама за чишћење и прање, уз препоруку ограничења доношења играчака од куће.
 • Хигијену радних површина и прибора у кухињи, столова у трпезарији, вршити према постојећим протоколима.
 • За време трајања пандемије потребно је чешће брисање и дезинфекција подова и радних површина (за подове се препоручују водени раствори на бази хлора a зa радне површине средства на бази 75% алкохола, једнократне хигијенске марамице и влажни убруси и др). Не смеју се мешати крпе за радне површине и под. Нe смеју се ни опране крпе за под  привремено остављати на столице и друге делове намештаја. Треба их редовно мењати и прати детерџентима уз додатак препарата са хлором, a сушити их на сунцу или у сушилицама, одвојено у зависности од  сврхе.  
 • Обезбедити евиденцију о извршеној дезинфекцији у препорученим временским интервалима уз потпис одговорне особе (хигијеничарке). Контролу спроведеног чишћења обезбеђује надређено особље.
 • Запослени у предшколским установама морају имати важећу потврду да су обавили законски обавезан здравствени преглед (санитарни преглед).
 • Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и у случају тегоба/симптома који могу указивати на респираторну инфекцију, односно COVID-19 (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах предузму мере изолације од деце у групи и других запослених, јаве се надређеном и удаље се са посла, потом се јаве изабраном лекару у дому здравља по прописаним процедурама и да се јаве на посао након добијања потврде да су здрави.

 

4.Правила и препоруке за родитеље/старатеље деце:

 

 • Пријем детета у предшколску установу се врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво (систематски преглед који се обавља пре уписа у предшколску установу или након дужег одсуствовања детета из предшколске установе), као и да је уредно вакцинисано.
 • Свакодневно, пре доласка у вртић, родитељ/старатељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у предшколску установу и о томе обавести васпитача.
 • Детe долази у предшколску установу у пратњи једног родитељ/старатељ (да би се смањила гужва) и пожељно је да то буде исти родитељ/старатељ, сваког дана. Ако то није мoгућe, дете доводи родитељ/старатељ који може.
 • Родитељ/старатељ детета је у обавези да најави поновни повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у установи
 • Водећи рачуна о здрављу свог детета као и о сопственом здрављу, родитељ/старатељ детета доприносе успешном спровођењу мера превенције инфекције COVID-19. Није дозвољено да родитељ/старатељ детета доводи или одводи дете из установе, нити улази у просторнје установе ако он/она или дете има повишену телесну температуру, знаке респираторних инфекција пoпyт кашља и кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту с особама позитнвним на COVID-19.
 • Родитељима/старатељима се препоручује останак код кућe у породичном окружењу све деце за коју се то може обезбедити а посебно деце с хроничним болестима (респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељи/старатељи или укућани имају једну од наведених болести.                                                                                                

 

 1. Обавезују се ПУ „Лабуд Пејовић“ Бечеј да организује рад и поступа примењујући мере прописане овим закључком.
 2. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 01.09.2020.године и трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Бечеј.
 3. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.

 

 

 

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић