Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 20.7.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-25-1

Дана: 20.07.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

     На основу члана 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, а поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на двадесет петој ванредној седници одржаној дана 20.07.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Забрањује се коришћење затворених базена који се налазе у објекту Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“.
  2. За спровођење мере из тачке 1. овог закључка задужује се директор Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“.
  3. Мера прописана овим закључком примењује се почев од 20.07.2020.године и траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији опшине Бечеј.
  4. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мере прописане овим закључком.
  5. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.

 

 

 

 

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић