Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 9.7.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-23-1

Дана: 09.07.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

     На основу члана 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, а поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на двадесет трећој ванредној седници одржаној дана 09.07.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

 1. Обавезна је употреба заштитних маски у свим затвореним просторима на територији Општине Бечеј и одржавање физичке дистанце од минимум 1,5m.
 2. За спровођење тачке 1. овог закључка обавезују се власници/корисници затворених простора.
 3. Забрањује се организовање прослава и других окупљања у затвореном простору за више од 50 лица, као и на отвореном простору за више од 100 лица, уз обавезу обезбеђивања физичке дистанце од минимум 1,5м, уз поштовање мера личне заштите.
 4. За спровођење тачке 3. овог закључка обавезују се власници/корисници затворених простора.
 5. Ограничава се радно време угоститељских објеката, објеката за приређивање игара на срећу и игара за забаву (ресторани, кафићи, барови, пицерије и остали угоститељски објекти, кладионице, играонице и сл.), као и објеката који пружају услуге исхране и пића (киосци са грил и брзом храном) на територији општине Бечеј, на период  од 6 часова до 23 часа.
 6. За спровођење тачке 5. овог закључка обавезују се привредни субјекти који обављају делатност наведену у тачки 5. овог закључка.
 7. Обавезују се привредни субјекти који обављају делатност у трговинским форматима (трговинске радње, супермаркрти, мини маркети…) да појачано врше дезинфекцију свих површина, посебно потрошачких колица и корпи.
 8. За спровођење тачке 7.овог закључка обавезују се привредни субјекти који обављају трговинску делатност.

 

 1. Налаже се појачан рад комуналних предузећа са територије општине Бечеј нарочито у погледу прања и дезинфекције јавних површина у циљу обезбеђивања здравствене безбедности грађана општине Бечеј.
 2. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 09.07.2020.године и трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Бечеј.
 3. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над применом мера прописаних овим закључком.
 4. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије COVID-19 на територији општине Бечеј.

 

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић