Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 28.4.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-18-1

Дана: 28.04.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

     На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на осамнаестој ванредној седници одржаној дана 28.04.2020. године, донео следећи :

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Радно време малопродајних објеката у периоду 28.април – 03. мај 2020. године организује се по следећем принципу:

 

  • Уторак 28.април – среда 29. април  од 07.00  до 17.00 часова.
  • Четвртак 30. април од 04.00 до 07.00 за грађане старије од 65 година, а од 08.00 до 17.00 часова за остале грађане.
  • Петак 1.мај, субота 2.мај и недеља 3.мај – нерадни дани.
  • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

    Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно  време у наведеним временским интервалима.

  1. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

 

  1. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над свим малопродајним објектима, у складу са тачкама 1. и 2. овог закључка.

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић