Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 9.4.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-12-1

Дана: 09.04.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), Одлука Владе РС, члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на дванаестој ванредној седници одржаној дана 09.04.2020. године,  донео следећи :

 

           

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Рад малопродајних објеката у петек 10.04.2020.године организује се по следећем принципу:

 

  • За грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00
  • За остале грађане од 08.00 до 15.00 часова;

 

  1. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

 

  1. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над свим малопродајним објектима, у складу са тачкама 1. и 2. овог закључка.

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић