Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 6.4.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-11-1

Дана: 06.04.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020) , члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на једанаестој ванредној седници одржаној дана 06.04.2020. године,  донео следећи :

 

         

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Штаб за ванредне ситуације општине Бечеј обезбеђује појединачне пакете помоћи са основним животним намирницама за социјално угрожена лица, као и за лица која се налазе у стању социјалне потребе а које је изазвала епидемија вируса covid 19, са пребивалиштем на територији општине Бечеј, а према евиденцији Центра за социјални рад Бечеј и Црвеног крста Бечеј.

 

  1. Средства за реализацију тачке 1. овог закључка обезбедиће председник општине , као наредбодавац за извршење буџета, и то из виших нивоа власти, донација као и из сопствених средстава.

 

  1. Задужује се Центар за социјални рад Бечеј и Црвени крст Бечеј да списак социјално угрожених лица као и лица која се налазе у стању социјалне потребе а које је изазвала епидемија вируса covid 19, са пребивалиштем на територији општине Бечеј достави Штабу за ванредне ситуације општине Бечеј.

 

  1. Задужује се Црвени крст Бечеј да у сарадњи са Мобилним тимом за пружање услуга грађанима старијим од 65 година на територији општине Бечеј, припреми и дистрибуира појединачне пакете помоћи са основним животним намирницама за социјално угрожена лица, као и за лица која се налазе у стању социјалне потребе а које је изазвала епидемија вируса covid 19, са пребивалиштем на територији општине Бечеј.

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић