Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 2.4.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-9-1

Дана: 02.04.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020) , члана 4. став 4.Уредбе о мерама за време ванредног стања(„Службени гласник РС“, бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020,47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020.члана),  Одлуке Владе РС о ограничењу организовања игара на срећу („Службени гласник РС“, број 49 од 1. априла 2020.) Одлуке Владе РС о истицању државне заставе Републике Србије на пола копља односно јарбола („Службени гласник РС“, број 49 од 1. априла 2020.г.),43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на деветој ванредној седници одржаној дана 02.04.2020. године,  донео следећи :

        

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Забрањује се привредном друштву, другом правном лицу и предузетнику да на територији општине Бечеј, док траје ванредно стање, обавља делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавање лица и тела код којих је природа делатности пружања услуге таква да захтева близак контакт између пружаоца и корисника услуге, као и корисника услуге међусобно, чиме се повећава опасност од преношења заразне болести COVID-19.
  2. Затварају се све кладионицe, коцкарнице и аутомат клубови на територији општине Бечеј и  забрањује се приређивање посебних и класичних игара на срећу, осим преко средстава електронске комуникације, као што су интернет, телефон, телевизија, радио, СМС и било који други облик електронске комуникације, док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији
  3. Налаже се свим органима, организацијама као и другим правним лицима на територији општине Бечеј, која истичу заставу да за време трајања ванредног стања и епидемије проглашених услед појаве и ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 државну заставу Републике Србије спусте на половину копља односно јарбола.
  4. Налаже се одговорним лицима органа, организација као и других правних лица на територији општине Бечеј, која истичу заставу да спроведу меру из тачке 3. овог закључка.
  5. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор  Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над спровођењем мера из тачака 1. и 2.овог закључка.

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић