Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 30.3.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-7-1

Дана: 30.03.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020) , члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на седмој ванредној седници одржаној дана 30.03.2020. године,  донео следећи :

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Штаб за ванредне ситуације општине Бечеј обезбеђује појединачне пакете помоћи са основним животним намирницама за све пензионере са пребивалиштем на територији општине Бечеј чији износ месечне пензије не прелази преко 30.000 динара.

 

  1. Средства за реализацију тачке 1. овог закључка обезбедиће председник општине , као наредбодавац за извршење буџета а по предлогу одељења за финансије општинске управе Бечеј.

 

  1. Задужује се Црвени крст Бечеј да у сарадњи са Мобилним тимом за пружање услуга грађанима старијим од 65 година на територији општине Бечеј  припреми и дистрибуира појединачне пакете помоћи са основним животним намирницама за све пензионере са пребивалиштем на територији општине Бечеј чији износ месечне пензије не прелази преко 30.000 динара.

 

 

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић