Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 28.3.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-6-1

Дана: 28.03.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020) , члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на шестој ванредној седници одржаној дана 28.03.2020. године,  донео следећи :

 

 

ЗАКЉУЧАК

 

 

  1. Почев од  29.03.2020. године до даљег затаврају се све пијаце на територији општине Бечеј , на отвореном и затвореном простору.
  2. Налаже се ЈП „Комуналац“ Бечеј да спроведе мере из тачке 1. овог закључка.

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић