Закључак о ценама закупа држ,пољ.земљишта у Првом кругу