Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бечеј у другом кругу