Завршен пројекат ,,Опремање семафором отвореног фудбалског терена“

Општини Бечеј на јавном конкурсу за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремање спортских објеката у АП Војводини одобрена су средства за пројекат ,,Опремање семафором отвореног фудбалског терена“. Спортски семафор на отвореном фудбалском терену у Бечеју постављен је у другој половини октобра 2021.године. Вредност радова износила је 1.099.890,57 динара, од тога Покрајински секретаријат за спорт и омладину обезбедио је 600.000,00 динара, док је општина Бечеј учествовала са 499.890,57 динара.