ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА (термоизолација и спољашња пвц столарија), ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (котлови на гас и биомасу, топлотне пумпе, замена цевне мреже и грејних тела система за грејање) И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

 

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА (калориметри, циркулационе пумпе, термостатски вентили и делитељи топлоте)