ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА (термоизолација и спољашња пвц столарија), ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (котлови на гас и биомасу, топлотне пумпе, замена цевне мреже и грејних тела система за грејање) И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

Правилник

 

Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката

 

Јавни позив за учешће привредних субјеката

 

        Прелиминарна листа привредних субјеката

        Коначна листа привредних субјеката

 

Одлука о расписивању јавног позива за учешће грађана

 

Јавни позив за учешће грађана

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА крајњих корисника који су поднели уредне и благовремене пријаве

 

РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА крајњих корисника који су поднели уредне и благовремене пријаве

 

КОНАЧНА ЛИСТА крајњих корисника

 

ОДЛУКА о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације