ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА (калориметри, циркулационе пумпе, термостатски вентили и делитељи топлоте)

ПРАВИЛНИК

 

Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката

 

Јавни позив за учешће привредних субјеката

 

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

 

Прелиминарна листа директних корисника

 

Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА

 

ОДЛУКА

 

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 4

ПРИЛОГ 5

ПРИЛОГ 6

ПРИЛОГ 7

ПРИЛОГ 8

 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ