ДОПУНСКА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 1

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 3

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 4

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 5

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 7

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 8

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 9

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 10

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 11

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 15

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 25

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 26

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 28

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 29

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 31

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 32

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 38

 

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 1

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 2

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 3

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 4

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 7

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 8

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 9

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 10

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 12

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 13

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 13

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 14

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 14

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 16

ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 16