Избори 2020

Решења о проглашењу изборних листа

Проглашене изборне листе

БИРАЧКО МЕСТО БР. 1

БИРАЧКО МЕСТО БР. 2

БИРАЧКО МЕСТО БР. 3

БИРАЧКО МЕСТО БР. 4

БИРАЧКО МЕСТО БР. 5

БИРАЧКО МЕСТО БР. 6

БИРАЧКО МЕСТО БР. 7

БИРАЧКО МЕСТО БР. 8

БИРАЧКО МЕСТО БР. 9

БИРАЧКО МЕСТО БР. 10

БИРАЧКО МЕСТО БР. 11

БИРАЧКО МЕСТО БР. 12

БИРАЧКО МЕСТО БР. 13

БИРАЧКО МЕСТО БР. 14

БИРАЧКО МЕСТО БР. 15

БИРАЧКО МЕСТО БР. 16

БИРАЧКО МЕСТО БР. 17

БИРАЧКО МЕСТО БР. 18

БИРАЧКО МЕСТО БР. 19

БИРАЧКО МЕСТО БР. 20

БИРАЧКО МЕСТО БР. 21

БИРАЧКО МЕСТО БР. 22

БИРАЧКО МЕСТО БР. 23

БИРАЧКО МЕСТО БР. 24

БИРАЧКО МЕСТО БР. 25

БИРАЧКО МЕСТО БР. 26

БИРАЧКО МЕСТО БР. 27

БИРАЧКО МЕСТО БР. 28

БИРАЧКО МЕСТО БР. 29

БИРАЧКО МЕСТО БР. 30

БИРАЧКО МЕСТО БР. 31

БИРАЧКО МЕСТО БР. 32

БИРАЧКО МЕСТО БР. 33

БИРАЧКО МЕСТО БР. 34

БИРАЧКО МЕСТО БР. 35

БИРАЧКО МЕСТО БР. 36

БИРАЧКО МЕСТО БР. 37

БИРАЧКО МЕСТО БР. 38

Р Е Ш Е Њ A O СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Р О К О В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Обавештење о увиду у бирачки списак

Értesítés (2020.05.12)

doc (152,50 KB)

Контакти

docx (11,96 KB)

Kontaktok

docx (10,44 KB)

Oбaвeштeњe у вeзи кoришћeњa срeдствa из jaвних извoрa

ОБРАСЦИ

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОБУКА

ОБУКЕ ЗА РАД У СТАЛНОМ САСТАВУ БИРАЧКИХ ОДБОРА

СПИСАК ЛИЦА КОЈИ СУ ПРОШЛИ ОБУКУ

04.02.2020

docx (12,35 KB)

05.02.2020

docx (12,63 KB)

06.02.2020

docx (12,74 KB)

10.02.2020

pdf (23,71 KB)

11.02.2020

pdf (20,29 KB)

17.02.2020

pdf (21,77 KB)

18.02.2020

pdf (23,42 KB)

19.02.2020

pdf (20,61 KB)

22.02.2020.

pdf (26,13 KB)

 Увид у податке на јединственом бирачком списку може се извршити на сајту министарства, на адреси: https://upit.birackispisak.gov.rs