Општи предлози и сугестије на Нацрт Одлуке о буџету општине Бечеј за 2023. годину.