ДЕРАТИЗАЦИЈА насељених места и свих месних заједница на територији општине Бечеј од 27.09.2023. до 30.09.2023. године