Јавни позив за учешће у јавној расправи о елаборату о мрежи основних школа на територији општине Бечеј

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ЕЛОБОРАТУ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица у општини Бечеј да дају своје предлоге, примедбе и сугестије на Елоборат о мрежи основних школа на територији општине Бечеј.

Своје предлоге, примедбе и сугестије заинтересована јавност потребно је да достави на прописаном обрасцу који је доступан на званичној интернет страници општине Бечеј: www.becej.rs, и у Услужном центру Општине Бечеј – писарница (соба број 7).

Примедбе се достављају на прописаном обрасцу у писаној форми са назнаком: Радна група за израду Елабората о мрежи основних школа на територији општине Бечеј, Трг ослобођења број 2, 21220 Бечеј; непосредно преко писарнице Општинске управе општине Бечеј или електронском поштом на е-маил адресу suzana.djukic@becej.rs.

Jавна расправа трајаће 20 (двадесет) дана и одржаће се у периоду од 20.02.2019. године до 12.03.2019. године.


Прилози: