РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 1

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 2

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 3

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 4

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 5

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 6

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 7

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 8

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 9

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 10

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 11

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 12

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 13

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 14

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 15

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 16

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 17

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 18

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 19

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 20

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 21

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 22

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 23

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 24

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 25

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 26

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 27

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 28

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 29

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 30

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 31

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 32

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 33

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 34

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 35

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 36

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 37

РЕШЕЊЕ – ГЛАСАЧКО МЕСТО БР. 38