ПОЗИВ НВО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ПО КОНКУРСУ

ПОЗИВАЈУ СЕ УДРУЖЕЊА ЧИЈИ СУ ПРОГРАМИ ОДОБРЕНИ НА

  1. КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, НЕГОВАЊУ ИСТОРИЈСКИХ ТЕКОВИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2021. ГОДИНИ
  2. КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ КОРИСНИКА У 2021. ГОДИНИ
  3. КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2021. ГОДИНИ

 

ДА У ПЕРИОДУ ОД 21-30.06.2021. ГОДИНЕ ОД 09,00-10.30 ЧАСОВА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА,  У  КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 7 , ШАЛТЕР 1, ОПШТИНА БЕЧЕЈ, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 2, ДОЂУ НА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

Потребна документација:

  1. Захтев за одобрење новчаних средстава у слободној форми
  2. Попуњен прилог 5 који је саставни део овог позива
  3. Попуњен прилог 6 који је саставни део овог позива
  4. Попуњен прилог 10 који је саставни део овог позива
  5. Потврда о регистрованој бланко меници и бланко меница

 

РЕШЕЊЕ – област културне баштине

РЕШЕЊЕ – област осталих корисника

РЕШЕЊЕ – област социјалне заштите

ПРИЛОГ БР. 5

ПРИЛОГ БР. 6

ПРИЛОГ БР. 10