Самостална радна тела општине Бечеј

Савет за међунационалне односе

Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у складу са законом, Статутом општине Бечеј, одлуке доноси консензусом.
Савет има председника и шест чланова.

Савет за развој и заштиту локалне самоуправе

Савет прати остваривање демократског утицаја грађана на развој и унапређење рада органа општине и јавних служби.
Савет има председника и шест чланова.