Закључак са Штаба 03042020 ванредно стање

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-10-1

Дана: 03.04.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), Одлука Владе РС, члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на десетој ванредној седници одржаној дана 03.04.2020. године,  донео следећи :

 

           

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања и може се вршити по следећем принципу:

 

  • Понедељак — петак од 07.00 до 15.00 часова;
  • Субота: за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од

         08.00 до 12.00 часова;

  • Недеља нерадан дан;
  • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

 

    Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радио време у наведеним временским интервалима.

 

  1. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.

 

  1. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над свим малопродајним објектима са потрошачима, у складу са тачкама 1. и 2. овог закључка.

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић