Конкурси и обавештења

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Жалбена комисија

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

Odabir privatnog partnera za realizaciju koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga na teritoriji opštine Bečej, broj 24/17

poziv

doc (54,00 KB) 06.07.2017

INVITATION TO TENDER

docx (26,19 KB)

dokumentacija

doc (409,00 KB)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Агропродукт- Шинковић

doc (38,00 KB) 04.07.2017 do 14.07.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 . ГОДИНУ

јавни позив

pdf (682,71 KB) 29.06.2017 до 31.10.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

Оглас

doc (106,50 KB) 29.06.2017

КОНКУРС

ПРИЈАВА

docx (79,75 KB) 20.06.2017, Радован

ЈАВНИ ПОЗИВ

Р Е Ш Е Њ Е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ КОНКУРС

О Г Л А С

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2017. години

предлог

pdf (1,84 MB) 16.05.2017

решење

pdf (2,86 MB)

обавештење

docx (12,42 KB)

образац

xls (104,00 KB)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБE И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бечеј и о начину извештавања о инвестирањау средстава корисника буџета општине Бечеј

Правилник

pdf (465,90 KB) 13.04.2017

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја Пројекта „Производни погон за дораду житарица “ на животну средину

Јавни увид у нацрт одлуке

Оглас

docx (23,85 KB) 03.03.2017, Радован

Студија

pdf (14,57 MB) 03.03.2017, Радован

излагање материјала Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј на РАНИ ЈАВНИ УВИД

Оглас

doc (36,00 KB) 03.03.2017

текст

zip (2,43 MB)

прилози

zip (7,80 MB)

ПДФ

zip (38,07 MB)

графика1

zip (37,06 MB)

графика2

zip (68,09 MB)

графика3

zip (67,72 MB)

графика4

zip (50,38 MB)

ОГЛАС за прикупљање понуда ради отуђења грашевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

Оглас

pdf (629,26 KB) 28.02.2017, Радован

Оглас Радио Актив

pdf (240,88 KB) 28.02.2017, Радован

Решење

pdf (407,64 KB) 28.02.2017, Радован

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја Пројекта Објекти за смештај пољопривредне механизације и производа са управном зградом и отвореном перионицом на животну средину Носилац пројекта ПИК-БЕЧЕЈ АД

Дана 01.02.2017. године у дневном листу Дневник број 25128, објављен је текст Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2017. години на српском и на мађарском језику .

текст конкурса

docx (25,75 KB) 01.02.2017

пријава

docx (41,64 KB)

буџет

xls (104,00 KB)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ у 2017. години- Програми и пројекти нeвладиних организација у области социјалне заштите

конкурс

doc (35,50 KB)

буџет

xls (21,50 KB)

правилник

pdf (556,89 KB)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ у 2017. години- Програми и пројекти осталих корисника

Текст конкурса

doc (37,00 KB) 26.01.2017

буџет

xls (29,00 KB)

правилник

pdf (556,89 KB)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ у 2017. години - Културне баштине, неговања историјских тековина и организација манифестација у области културе

Текст конкурса

doc (35,00 KB) 26.01.2017

Буџет

xls (29,00 KB)

Правилник

pdf (556,89 KB)

Стипендије

ЈАВНИ ПОЗИВза избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 20 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

Образац за пријављивање

doc (329,00 KB) 12.01.2017. Радован

ИЗЈАВА Власника за КУЋЕ

docx (1,59 MB) 12.01.2017. Радован

ИЗЈАВА Подносица за КУЋЕ

docx (1,59 MB) 12.01.2017. Радован

Јавни позив куће фин

docx (1,62 MB) 12.01.2017. Радован

РАНГ ЛИСТА

РАНГ ЛИСТА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пословник о раду Савета за здравље

пословник

pdf (926,32 KB) 16.12.2016

ЈАВНИ ОГЛАС

захтев за повећање цене услуга Потисје-Бечеј доо

захтев

pdf (436,45 KB) 05.12.2016

решење о образовању жалбене комисије

решење

pdf (286,32 KB) 05.12.2016

Захтев за давање сагласности на одлуку о корекцији висине накнаде услуга

захтев

pdf (1,55 MB) 05.12.2016

Захтев за давање сагласности на одлуку о ценама

захтев

pdf (2,55 MB) 05.12.2016

Конкурс за доделу стипендија студентима академске 2016/2017.године

текст конкурса

pdf (1,16 MB) 29.11.2016

образац

doc (27,00 KB)

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени глансик РС", 88/2011) јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку ЈП Топлане о промени цене комуналних услуга, са образложењем.

Захтев

pdf (595,30 KB) до 15.10.2016

РЕШЕЊЕ

о додели средстава НВО у 2016. години

pdf (582,31 KB) 15.07.2016, Радован

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

Обавештење

Р Е Ш Е Њ Е

Oбрaзaц брoj 1

Листа службeних eвидeнциja кoje вoди Oпштинскa упрaвa Бeчej

Р Е Ш Е Њ Е