Конкурси и обавештења

КОНКУРС

ПРИЈАВА

docx (79,75 KB) 20.06.2017, Радован

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Р Е Ш Е Њ Е

ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студији о процени утицаја Базна станица мобилне телефоније на локацији Бечеј 4 на животну средину

Telenor д.о.о. Београд

docx (19,01 KB) 08.06.2017

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање (обнављање) дозволе за складиштење и одлагање инертног и неопасног отпада

ПОТИСЈЕ- БЕЧЕЈ

docx (38,10 KB) 08.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ КОНКУРС

О Г Л А С

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја Пројекта „ Интерна станица за снабдевање горивом моторних возила Пут II реда број 158 Бечеј“ на животну средину

ПИК-БЕЧЕЈ АД

doc (37,50 KB) 23.05.2017

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2017. години

предлог

pdf (1,84 MB) 16.05.2017

решење

pdf (2,86 MB)

обавештење

docx (12,42 KB)

образац

xls (104,00 KB)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Носилац пројекта “ПИК Бечеј”

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Бечеј 4“ на животну средину

Telenor д.о.о.Београд

docx (18,54 KB) 09.05.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБE И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бечеј и о начину извештавања о инвестирањау средстава корисника буџета општине Бечеј

Правилник

pdf (465,90 KB) 13.04.2017

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја Пројекта „Производни погон за дораду житарица “ на животну средину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја ПРОЈЕКТА „„ Базна станица мобилне телефоније на локацији „Бечеј 4““ на животну средину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Јавни увид у нацрт одлуке

Оглас

docx (23,85 KB) 03.03.2017, Радован

Студија

pdf (14,57 MB) 03.03.2017, Радован

излагање материјала Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј на РАНИ ЈАВНИ УВИД

Оглас

doc (36,00 KB) 03.03.2017

текст

zip (2,43 MB)

прилози

zip (7,80 MB)

ПДФ

zip (38,07 MB)

графика1

zip (37,06 MB)

графика2

zip (68,09 MB)

графика3

zip (67,72 MB)

графика4

zip (50,38 MB)

ОГЛАС за прикупљање понуда ради отуђења грашевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

Оглас

pdf (629,26 KB) 28.02.2017, Радован

Оглас Радио Актив

pdf (240,88 KB) 28.02.2017, Радован

Решење

pdf (407,64 KB) 28.02.2017, Радован

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја Пројекта Објекти за смештај пољопривредне механизације и производа са управном зградом и отвореном перионицом на животну средину Носилац пројекта ПИК-БЕЧЕЈ АД

Носилац пројекта ПИК-БЕЧЕЈ АД Новосадска бр.2 Бечеј, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Објекти за смештај пољопривредне механизације и производа са управном зградом и отвореном перионицом “ на животну средину у Бечеју

Дана 01.02.2017. године у дневном листу Дневник број 25128, објављен је текст Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бечеј у 2017. години на српском и на мађарском језику .

текст конкурса

docx (25,75 KB) 01.02.2017

пријава

docx (41,64 KB)

буџет

xls (104,00 KB)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ у 2017. години- Програми и пројекти нeвладиних организација у области социјалне заштите

конкурс

doc (35,50 KB)

буџет

xls (21,50 KB)

правилник

pdf (556,89 KB)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ у 2017. години- Програми и пројекти осталих корисника

Текст конкурса

doc (37,00 KB) 26.01.2017

буџет

xls (29,00 KB)

правилник

pdf (556,89 KB)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ у 2017. години - Културне баштине, неговања историјских тековина и организација манифестација у области културе

Текст конкурса

doc (35,00 KB) 26.01.2017

Буџет

xls (29,00 KB)

Правилник

pdf (556,89 KB)

ОБАВЕШТЕЊЕ

Стипендије

ЈАВНИ ПОЗИВза избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 20 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

Образац за пријављивање

doc (329,00 KB) 12.01.2017. Радован

ИЗЈАВА Власника за КУЋЕ

docx (1,59 MB) 12.01.2017. Радован

ИЗЈАВА Подносица за КУЋЕ

docx (1,59 MB) 12.01.2017. Радован

Јавни позив куће фин

docx (1,62 MB) 12.01.2017. Радован

РАНГ ЛИСТА

РАНГ ЛИСТА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пословник о раду Савета за здравље

пословник

pdf (926,32 KB) 16.12.2016

ЈАВНИ ОГЛАС

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја пројекта „Базна станица мобилне телефоније на локацији „Бечеј 5“ на животну средину

обавештење

docx (18,11 KB) 09.12.2016

захтев за повећање цене услуга Потисје-Бечеј доо

захтев

pdf (436,45 KB) 05.12.2016

решење о образовању жалбене комисије

решење

pdf (286,32 KB) 05.12.2016

Захтев за давање сагласности на одлуку о корекцији висине накнаде услуга

захтев

pdf (1,55 MB) 05.12.2016

Захтев за давање сагласности на одлуку о ценама

захтев

pdf (2,55 MB) 05.12.2016

Конкурс за доделу стипендија студентима академске 2016/2017.године

текст конкурса

pdf (1,16 MB) 29.11.2016

образац

doc (27,00 KB)

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПЛАТНУ АНАЛИЗУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 2016

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

pdf (126,30 KB) објављен 03.11.2016 актуелно до 10.11.2016

JAВНИ КOНКУРС

ПОЗИВ

за добровољно служење војног рока

pdf (7,06 KB) 20.10.2016, Радован

ОГЛАС

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Службени глансик РС", 88/2011) јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку ЈП Топлане о промени цене комуналних услуга, са образложењем.

Захтев

pdf (595,30 KB) до 15.10.2016

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе.

обавештење

doc (31,00 KB)

захтев

doc (37,50 KB)

РЕШЕЊЕ

о додели средстава НВО у 2016. години

pdf (582,31 KB) 15.07.2016, Радован

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

Обавештење

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

Р Е Ш Е Њ Е

Oбрaзaц брoj 1

Листа службeних eвидeнциja кoje вoди Oпштинскa упрaвa Бeчej

Р Е Ш Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Бечеј у 2016. години

одлука

pdf (189,28 KB) 26.04.2016, Радован

Сузбијање крпеља

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Решење о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бечеј – датум објављивања конкурса у листу "Дневник" је 07.04.2016. године

Јавни радови 2016

Обавештење

Обавештење - закључак владе

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА ОВЕРИВАЧА ПОТПИСА НА ИЗБОРИМА 2016

Текст обавештења

pdf (189,77 KB) 07.03.2016, Радован

Јавни конкурс за доделу новчаних средстава из буџета Општине Бечеј спортским организацијама у 2016. години

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ – У 2016. ГОДИНИ Програми и пројекти нeвладиних организација у области социјалне заштите

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У 2016. ГОДИНИ Програми и пројекти осталих корисника

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ –У 2016. ГОДИНИ Културне баштине, неговања историјских тековина и организација манифестација у области културе

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

Ранг листа

pdf (748,84 KB) 15.01.2016, Радован

Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Бечеј

Програм пописа

pdf (2,21 MB) 25.12.2015, Радован

ОБАВЕШТЕЊЕ о промени матичног броја и ПИБ-а Општинске управе Бечеј

Обавештење

doc (30,50 KB) 22.12.2015, Радован

Извод

pdf (385,60 KB)

РЕШЕЊЕ о додели средстава спортским организацијама на територији општине Бечеј

Решење

pdf (256,53 KB) 22.12.2015. Радован

К О Н К У Р С За доделу стипендија студентима школске 2015/2016. године

Kонкурс

docx (17,68 KB) David S.

Нa oснoву Гoдишњeг прoгрaмa зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa oпштинe Бeчej у 2015. гoдини Кoмисиja зa спрoвoђeњe пoступкa aнaлизe пoљoприврeднoг зeмљиштa рaсписуje jaвни пoзив зa бeсплaтну кoнтрoлу плoднoсти 4000 хa oбрaдивoг пoљoприврeднoг зeмљиштa нa тeритoриjи Oпштинe Бeчej. Приjaву нa oвaj пoзив мoгу пoднeти свa физичкa и прaвнa лицa кoja oбрaђуjу пoљoприврeднo зeмљиштe у држaвнoj свojини пoд зaкупoм и кoja oбрaђуjу пoљoприврeднo зeмљиштe у привaтнoj свojини нa тeритoриjи oпштинe Бeчej. Рoк зa дoстaвљaњe приjaвe из oвoг jaвнoг пoзивa je 16. oктoбaр 2015. гoдинe. Oпширниje у прилoзимa.

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана генералне регулације насеља Бечеј

оглас

docx (17,63 KB)

Обавештавају се породице избеглих и интерно расељених лица који имају пријаву боравишта на територији општине Бечеј , а налазе се у стању озбиљне социјалне потребе, да је општина Бечеј у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, обезбедила, средства за доделу једнократне новчане помоћи у износу од 15,000.00 динара.

Обавештење о једнократној новчаној накнади за прворођено дете

Обавештење

doc (33,50 KB) 04.09.2015, Радован

Захтев

doc (30,00 KB) 04.09.2015, Радован

OГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Оглас

pdf (59,74 KB) 31.08.2015. Радован

суфинансирање, регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе

Обавештење

doc (29,00 KB)

Захтев

doc (37,50 KB)

Изјава

doc (36,50 KB)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2015. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2015. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2015. ГОДИНИ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бечеј за 2016. годину

јавни позив

pdf (519,42 KB) 14.07.2015 до 30.10.2015 Зоран Поповић

захтев

pdf (339,24 KB) 14.07.2015 до 30.10.2015Зоран Поповић

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Вечеј за 2016. годину

јавни позив

pdf (833,15 KB) до 30.10.2015 Зоран Поповић

захтев инфраструктура

pdf (424,47 KB) до 30.10.2015 Зоран Поповић

захтев сточари

pdf (287,46 KB) до 30.10.2015 Зоран Поповић