Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.11.9.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-28/2020-36-1

Kelt. 2020. 11. 09.

Ó B E C S E

 

A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására és megszűntetésére irányuló intézkedésekről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 2020. május 7-i 66. száma, 2020. július 1-jei 93. száma, 2020. július 3-i 94. száma, 2020. július 16-i 100. száma, 2020. augusztus 21-i 109. száma, 2020. augusztus 28-i 111. száma, 2020. október 2-i 120. száma, 2020. november 6-i 133. száma), A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2020. 11. 09-én megtartott 36. rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

 

  1. A SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása miatt megtiltjuk a nyilvános összejöveteleket Óbecse község területén a nyitott és zárt nyilvános területeken – amikor 5 személynél több van egyszerre jelen, azzal, hogy a jelenlevők közti távolságnaj legalább 1,5 méternek kell lennie, s minden 4m2-en egy személy tartózkodhat.

 

  1. A jelen Záradék 1. szakaszában foglalt gyülekezési tilalom addig tart, amíg fennáll Óbecse községben a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye.

 

  1. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

Dragan Tošić