Решење о утврђивњу проширеног састава Општинске изборне комисије