Решење о утврђивању проширеног састава Општинске изборне комисије