Решење о престанку функције председника Скупштине општине Бечеј