Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Бечеј. САСТАВНИ ДЕО СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 12/2014