Одлукa о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Бечеј за 2010. годину