Одлука о усвајању стратегије локалног плана акције за децу општине Бечеј