Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Бечеј