Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Бечеј