Одлука о завршном рачуну Буџета општине Бечеј за 2000. годину