Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Бечеј за период од 01.01.2010. – 31.12.2010. године