OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU ADULTNIH FORMI KOMARACA KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE BEČEJ (uređajima sa zemlje i iz vazduha)

Obaveštavamo S.O. Bečej da će se dana 10.06.2019. (ponedeljak) ukoliko se steknu neophodni meteo uslovi preduzeće Eko-Dez iz Beograda uraditi tretman suzbijanja krpelja u prepodnevnim časovima sa počekom od 11 h i odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha u periodu od 18 do 22h (tretman odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i vazduha).

Tretman će se vršiti preparatom AQUA K-OTHRINE 20 EW za odrasle forme komaraca uredjajima sa zemlje i suzbijanje krpelja ,a preparatom NEOPIROX LAMBDA 2.0 ULV iz vazduha.