Választói névjegyzék

Választói névjegyzék

Ügyfélfogadás 8:00-tól 13:00-ig
Szünet: 10:00-tól 10:30-ig
A választói névjegyzék referensei:
• Bartuc Edit
• Stanojev Lela
Iroda: 2a
Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

A választói névjegyzékbe való bejegyzés On-line ellenőrzése

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009. és 99/2011. sz.) 30. szakaszának 3. bekezdése alapján a helyi választói névjegyzéket a rendes választások kiírása napján (2012. március 13.) többé nem alkalmazzák, és a betekintési hozzáférést Óbecse község választói névjegyzékéhez lehetetlenné teszik.
A fentebb említett dátumtól kezdődően az az egységes választói névjegyzék lép hatályba, amelyben az  Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium illetékes.
On line betekintés az egységes választói névjegyzéken szereplő adatokról a minisztérium honlapján végezhető (http://mduls.gov.rs/).
Szerbia polgárai 2012. 3. 20-ától sms útján is leellenőrizhetik, hogy be vannak-e jegyezve az egységes választói névjegyzékbe, és ha igen, hogy melyik választóhelyen szavazhatnak.
Az információkat sms útján úgy kaphatja meg, hogy a 2202 számra üzenetet küld a következő tartalommal:
izbori (szóköz) az Ön egységes törzsszáma.
Ennek az sms-nek az elküldésével azon polgárok, akik be vannak jegyezve az egységes választói névjegyzékbe, egy válasz sms-t kapnak, amely tartalmazza annak a választóhelynek az elnevezését és címét, amelyre be lettek sorolva a lakóhelyük alapján.


A választói névjegyzékbe való bejegyzést a Községi Közigazgatási Hivatal végzi a területi hatásköréhez tartozó születési anyakönyvek alapján, valamint a Belügyi Osztály Titkárságának tájékoztató okmányai alapján. A polgárnak joga van arra, hogy bármely pillanatban ellenőrizhesse szerepel-e a neve a választói névjegyzékben. A polgárnak kötelessége, hogy lakcím ill. lakóhely változtatáskor a változásról értesítse a választói névjegyzéket vezető Községi Közigazgatási Hivatalt.

A választói névjegyzékbe való bejegyzés

Amennyiben a választói névjegyzékbe való betekintéskor a polgár észreveszi, hogy nincs bejegyezve, jogában áll kérvényezni a választói névjegyzékbe való bejegyzést.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:
• kérvény
• személyi igazolvány
• illetékmentes
A Községi Közigazgatási Hivatal azonnal köteles meghozni a végzést a választói névjegyzékbe való bejegyzésről, a végzés hatálybalépésétől számított 48 órán belül pedig köteles elvégezni a választói névjegyzékbe való bejegyzést is.

Törlés a választói névjegyzékből

A halott vagy munkaképtelennek nyilvánított polgár választói névjegyzékből való törlését valamely felhatalmazott családtag kérvényezheti.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:
• kérvény
• halotti anyakönyvi kivonat
• végzés az állampolgárság törléséről
• végzés a munkaképtelenségről
• illetékmentes
A Községi Közigazgatási Hivatal 48 órán belül meghozza a végzést, majd a végzés hatályba lépése után törlik a választót a választói névjegyzékből.

A választói névjegyzékben szereplő adatok javítása, kiegészítése és módosítása

Az adatok javításáról, kiegészítéséről és módosításáról szóló kérvényt a választó az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal, Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztályán nyújthatja át.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:
• kérvény
• személyi igazolvány
• illetékmentes
Az Általános Közigazgatási Ügyosztály 48 órán belül meghozza a végzést ami alapján elvégzi a választói névjegyzékben szereplő adatok javítását, kiegészítését és módosítását.