HIRDETÉS ELSŐ KÖRRE ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI CÉLOKRA ELŐLÁTOTT FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm tartomány

Óbecse község

ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE

Ikt. szám: II 464-993/19

Kelt: 2019.12.03.

ÓBECSE

A mezőgazdasági földekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 62/06., 65/08.-másik törvény, 41/09., 112/15., 80/17. és 95/18-másik törvény számok) 3. szakasza, A tervezési és kiépítési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09.-jav., 64/10- az AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13.- az AB határozata, 50/13.- az AB határozata, 98/13.-az AB határozata, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 37/19. számok) 88. szakasza 3. bekezdése és Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő kiépítetlen építkezési területek kiadása és bérbeadása mezőgazdasági célokra a rendeltetés szerinti használatba vételig (Óbecse Község Hivatalos Lapja 14/17. és 16/17. számok) 3. szakasza 1. bekezdése, valamint Óbecse Község Községi Tanácsának 2019. 12. 03-én megtartott 186. üléséről származó jóváhagyása alapján, Óbecse község elnöke ugyanaznap meghozta a

HATÁROZATOT

NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

ELSŐ KÖRBEN ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI CÉLOKRA ELŐLÁTOTT FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG

és kiírja a

HIRDETÉST

ELSŐ KÖRRE ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI CÉLOKRA ELŐLÁTOTT FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

I.

Nyilvános árverés tárgya

 • Kiírják a hirdetést a nyilvános árverésre első körre Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési célokra előlátott földterület bérbeadásáról mezőgazdasági célokra a rendeltetés szerinti használatba vételig (a további szövegben: földterület), egy évre a következő kataszteri községekben:

  Sorszám

kataszteri község

terület (utca)

 az ingatlanlap száma

a kataszteri parcella száma

kult. és osztály

a parcella területe (ha)

Ár (EUR/ha)

Kezdőár EUR

Megjegyzés

1

Mileševo

Vuk Karadžić

120

140

mező

1.6372

58.87

 

 

96.38

a parcella része

2

Óbecse Építkezési terület

13754

4291

mező

1.4945

58.87

87.98

 

3

Óbecse

Uroš Predić

9174

6093

szántóföld 1. osztály

0.1540

242.26

37.31

 

4

Óbecse Isaković Isidora és Lazar

6613

7213

szántóföld 1. osztály

0.3564

242.26

86.34

 

5

Óbecse Építkezési terület

13754

7345

szántóföld 1. osztály

0.2682

242.26

64.97

 

6

Óbecse Építkezési terület

13754

7346

szántóföld 1. osztály

0.5871

242.26

142.23

 

7

Óbecse Építkezési terület

13754

7365

szántóföld 1. osztály

2.2857

242.26

553.73

 

8

Óbecse Építkezési terület

13754

7366

szántóföld 1. osztály

0.3912

242.26

94.77

 

9

Óbecse Építkezési terület

6657

7371

szántóföld 1. osztály

0.1880

242.26

45.54

 

10

Óbecse

NN

13754

7685

szántóföld 1. osztály

0.1591

242.26

38.54

 

11

Óbecse Építkezési terület

13860

7931

szántóföld 1. osztály

8.1321

  242.26

1970.08

 

12

Óbecse Szenttamási út (első km)

13547

8074

mező

2.0000

58.87

117.74

 

13

Óbecse Szenttamási út (második km)

13548

8074

mező

2.0000

58.87

117.74

 

14

Óbecse Szenttamási út (harmadik km)

13549

8074

mező

1.9170

58.87

112.85

 

15

Óbecse Kisrét

5626

24501

szántóföld 1. osztály

3.9385

242.26

954.14

 

16

Óbecse Építkezési terület

13485

3833/1

mező

1.9999

58.87

117.73

 

17

Óbecse Építkezési terület

13754

3833/2

mező

4.8535

58.87

285.73

 

18

Óbecse Építkezési terület

13754

4050/17

szántóföld 1. osztály

0.3889

242.26

94.21

 

19

Óbecse

Dimitrije – Mita Milovanov

13771

5438/2

szántóföld 1. osztály

2.8829

242.26

698.41

 

20

Óbecse Szervó Mihály sz.n.

13754

7196/27

szántóföld 1. osztály

0.0510

242.26

12.36

 

21

Óbecse Szervó Mihály sz.n.

13754

7196/28

szántóföld 1. osztály

0.0594

242.26

14.39

 

22

Óbecse Szervó Mihály sz.n.

13754

7196/31

szántóföld 1. osztály

0.0518

242.26

12.55

 

23

Óbecse Szervó Mihály sz.n.

13754

7196/32

szántóföld 1. osztály

0.0553

242.26

13.40

 

24

Óbecse Szervó Mihály sz.n.

13754

7196/38

szántóföld 1. osztály

0.0646

242.26

15.65

 

25

Óbecse Szervó Mihály sz.n.

13754

7196/43

szántóföld 1. osztály

0.0478

242.26

11.58

 

26

Óbecse Szervó Mihály sz.n.

13754

7196/46

szántóföld 1. osztály

0.0519

242.26

12.57

 

27

Óbecse Szervó Mihály sz.n.

13754

7196/47

szántóföld 1. osztály

0.0537

242.26

13.01

 

28

Óbecse Szervó Mihály sz.n.

13754

7196/48

szántóföld 1. osztály

0.0614

242.26

14.87

 

29

Óbecse Spasoje Stejić sz.n.

13754

7200/2

szántóföld 1. osztály

0.0575

242.26

13.93

 

30

Óbecse Építkezési terület

13754

7343/2

szántóföld 1. osztály

0.2001

242.26

48.48

 

31

Óbecse Szenttamási út

6653

7349/4

mező

0.3267

58.87

19.23

 

32

Óbecse Szenttamási út

6653

7349/5

mező

2.3534

58.87

138.54

 

33

Óbecse Építkezési terület

13754

7929/1

szántóföld 1. osztály

0.6897

242.26

167.09

 

34

Óbecse Építkezési terület

13860

7929/12

szántóföld 1. osztály

2.4478

242.26

593.00

 

35

Óbecse

Földvári út

13771

7969/1

szántóföld 1. osztály

6.8575

242.26

1661.30

 

36

Óbecse Építkezési terület

137071

7969/2

szántóföld 1. osztály

2.5648

242.26

621.35

 

37

Óbecse

Földvári út

13771

7961/5

szántóföld 1. osztály

0.1300

242.26

31.49

 

38

Óbecse

Járás

13761

21130

legelő 1. osztály

1.1462

48.45

55.53

 

39

Péterréve Peskara

14180

13137/1

szántóföld 2. osztály

9.2360

220.46

2036.17

 

40

Bácsföldvár Marko Garić

639

1161

szántóföld 2. osztály

0.3524

220.46

77.69

 

41

Bácsföldvár Marko Garić

19271

1162

legelő 1. osztály

2.3868

48.45

115.64

 

42

Bácsföldvár

Alsó rét

19272

11112

szántóföld 2. osztály

0.2897

220.46

63.87

 

43

Bácsföldvár

Dózsa György

19272

12399

szántóföld 1. osztály

0.0802

242.26

19.43

 

44

Bácsföldvár

Alsó rét

19272

12972

szántóföld 1. osztály

0.0950

242.26

23.01

 

45

Bácsföldvár Sredoje Petrović

639

1163/3

szántóföld 3. osztály

0.1140

196.23

22.37

 

46

Bácsföldvár Svetozar Marković sz.n.

639

34/9

szántóföld 2. osztály

0.1216

220.46

26.81

 

A licitlépcső 500,00 dinár.

A legkedvezőbb ajánlattevőt annak tekintik, aki a legmagasabb árat ajánlja.

2.Betekintés a dokumentációba: a kataszteri községek szerinti kataszteri parcellákat grafikusan áttekinthetik, amelyek a bérbeadás tárgyát képezik, megtekinthetik Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Vagyonjogi Ügyosztályán, Óbecse, Uroš Predić utca 3-as szám alatt minden munkanapon 11.00-től 13.00 óráig. Kapcsolattartó személy: Dušica Davidov, telefonszám: 021/6911-985.

3. A hirdetésben említett földterületeket a megtekintett állapotban adjuk ki és a bérlő nem hivatkozhat azok hiányosságaira.

4. A bérbeadandó mezőgazdasági földterületeket minden kataszteri községben az érdekelt személy kérésére 09.00 és 13.00 óra között lehet körbejárni.

5. Amennyiben a Hirdetés kiírása után a hirdetésben említett területeken változás következik be, bármilyen törvényes alapon, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának vagy használatba adásának további folyamatát csak az így meghatározott földterületekre vezetik le.

6. A földterületek bérbeadásakor vagy használatba adásakor fellépő összes költség a bérlőt terheli.

7. A hirdetésben említett földterületeket kizárólag mezőgazdasági termeléshez adják bérbe, más célra nem használhatók fel.

8.A hirdetésben említett földterületeket nem adhatják ki albérletbe.

II.

Jelentkezési feltételek a nyilvános árverésre

1. A mezőgazdasági földterületek nyilvános árverésén való részvételre joga van:

a természetes személynek, aki be vannak jegyezve a Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe, aktív státusszal rendelkezik legalább három éve, lakóhelye legalább három éve azon kataszteri község területén van, amely területén a bérlet tárgyát képező földterület is;

a jogi személynek, aki be van jegyezve a Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe, aktív státusszal rendelkezik legalább három éve és székhelye a kataszteri község területén van, amely területén a bérlet tárgyát képező földterület is;

kivételesen, ha a bérbeadás tárgya kiépítetlen építkezési terület, melyet mezőgazdasági célokra adnak ki, területe kisebb, mint 30 ár, részvételi joga van annak a természetes személynek is, aki nincs bevezetve a Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe;

2. Az ajánlattevő azt, hogy megfelel a nyilvános árverésre való jelentkezési feltételeknek a következő dokumentumok fénymásolatával igazolja:

– bizonyíték az utolsó három év tartózkodási helyéről természetes személyeknek-érvényes személyi igazolvány fénymásolata, melyen látszik a tartózkodási hely (ha elektronikus a személyi igazolvány, melyen nem látszanak az adatok a tartózkodási helyről, a személyi igazolvány elektronikusan leolvasott és kinyomtatott példányát kell kézbesíteni);

– jogi személyeknek- kivonat a gazdasági jegyzékből, nem régebbi a hirdetés megjelenésének napjától számított hat hónapnál, vagy hitelesített fénymásolat;

– bizonylat a Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe bejegyzett aktív státuszról az utóbbi három évben, eredeti vagy hitelesített fénymásolat (kivéve a II. rész 1. pont 3. alpont esetében).

3. Az ajánlattevők kötelesek a nyilvános árverés megkezdése előtt betekintésre kézbesíteni a jelen rész 2. pontjában található eredeti dokumentumokat a Nyilvános árverést végrehajtó bizottsághoz. A legkedvezőbb ajánlattevő köteles a nyilvános árverésről szóló jegyzőkönyv lezárása után átadni a jelen rész 2. pontjában található eredeti dokumentumokat a Nyilvános árverést végrehajtó bizottságnak, amely megvitatja a dokumentumokat és megállapítja a jelen hirdetés feltételeinek teljesítését.

4. Az ajánlattevőnek vagy a meghatalmazott képviselőjének kötelező részt venni a nyilvános árverésen, ellenkező esetben úgy vesszük, hogy elállt a nyilvános árveréstől.

5. Az ajánlattevő meghatalmazott képviselőjének kötelező az illetékes szerv által hitelesített meghatalmazást a nyilvános árverés megkezdése előtt kézbesíteni a Nyilvános árverést végrehajtó bizottsághoz. A meghatalmazott képviselő csak egy ajánlattevőt képviselhet a nyilvános árverésen.

6. Az ajánlattevők kötelesek a jelentkezési lappal együtt átadni a bizonylatot a letét befizetéséről legkevesebb 20%-os magasságban a bérbeadandó parcellára, mely részt vesz a nyilvános árverésben, minden nyilvános árverésre külön, dinár ellenértékben a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama alapján a befizetés napján, a 840-1029804-69-es számlára, primalac – Opštinska uprava Bečej, poziv na broj – a nyilvános árverésben részt vevő személyi száma (JMBG) vagy törzsszáma, svrha uplate – uplata depozita za javno nadmetanje br.________.

7. A legkedvezőbb ajánlattevőn kívül minden ajánlattevőnek a nyilvános árverés után visszafizetjük a befizetett letétet. A legkedvezőbb ajánlattevőnek a befizetett letétet beleszámítjuk az évi bérletbe. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő eláll az ajánlatától, a letétet nem fizetjük vissza. A letétet annak az ajánlattevőnek sem fizetjük vissza, akit a Nyilvános árverést végrehajtó bizottság rendbontás miatt eltávolít a nyilvános árverésről.

8. A nyilvános árverést megtartják, ha határidőn belül legalább egy rendezett jelentkezés érkezik és ha a nyilvános árverésen részt vesz az ajánlattevő, illetve a felhatalmazott képviselője, aki benyújtotta a jelentkezést.

III.

A nyilvános árveréshez szükséges dokumentáció és a jelentkezés

A dokumentáció, melyet kézbesíteni kell a nyilvános árverés jelentkezésére:

1.jelentkezési űrlap, teljes egészében kitöltve és aláírva (jogi személyeknél – pecséttel hitelesítve);

2. eredeti bizonylat a letét befizetéséről;

3. a hirdetés II. részének 2. pontjában felsorolt dokumentum;

4.rendezett felhatalmazás a részvételhez (ha szükséges);

5.nyilatkozat, hogy a hirdetés minden feltételét elfogadja;

6.annak a folyószámlának a fénymásolata, melyre kifizethetik a befizetett letétet

A jelentkezési űrlapot és a megcímzett borítékot, illetve a község címével ellátott nyomtatott címkét átvehetik minden munkanapon Óbecse község iktatójában. Az ajánlattevőnek időben meg kell ismerkednie a jelentkezési űrlap tartalmával.

A jelentkezést a hirdetésre lezárt borítékban kell átadni, amin a következőknek kell állnia:

Az elülső oldalán:

 • Cím: Óbecse község, utca és házszám: Felszabadulás tér 2., Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek nyilvános eljárás útján történő bérbeadását végrehajtó bizottság számára
 • A nyilvános árverés száma_______________________________(beírni a KK-t is)

A hátulsó oldalán:

 • az ajánlattevő vezeték- és keresztneve/elnevezése és címe.

A hirdetésre való jelentkezéssel át kell nyújtani a felsorolt dokumentációt is.

IV.

Jelentkezési határidő

A jelentkezési dokumentumok átadásának határideje a hirdetés megjelenésétől számított 8 nap, 13.00 óráig. Időben érkezettnek azokat a jelentkezéseket tekintjük, amelyek a megadott időpontig beérkeznek Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Szolgáltató Központjának iktatójába, az említett határidőben, a kézbesítési módtól függetlenül.

A hiányos és késve érkező jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

V.

Nyilvános árverés

Jelen hirdetés I. részének 1. pontjában szereplő földterület kiadásának és bérbeadásának nyilvános árverését a jelentkezés határidejének lejárta utáni másnap tartják 13.00 órai kezdettel Óbecse község épületében, utca és házszám: Felszabadulás tér 2.

A nyilvános árverés befejezése alapján, Óbecse község elnöke határozatot hoz a földterületek bérbeadásáról, melyet eljuttatnak minden eljárásban résztvevőnek a jogorvoslattal együtt.

VI.

A haszonbér kifizetése

A haszonbért átszámoljuk euróba a Szerb Nemzeti Bank érvényes középárfolyama szerint, az árverés napján.

A haszonbért előre, dinár ellenértékében kell kifizetni a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint, a kifizetés napján.

A legkedvezőbb ajánlattevő köteles a községi elnök bérbeadási Határozata véglegesítésétől számított 8 napon belül átnyújtani a bizonylatot a haszonbér befizetéséről abban az összegben, melyet megállapítottak a földterület bérbeadásról szóló Határozattal, csökkentve a befizetett letéttel, mely után Óbecse község és közötte megkötik a bérbeadásról szóló éves szerződést.

Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő a meghatározott időszakban nem fizeti ki a bérleti díjat, elveszíti a jogot a letét visszafizetésére és a bérletre, a földterületet pedig kiadják bérletbe a második árverezési körben.

Jelen Hirdetést meg kell jelentetni szerb és magyar nyelven az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Óbecse község weboldalán, és egy köztájékoztatási eszközben Óbecse község területén, mindezt ugyanazzal a megjelenítési dátummal.

VII

Az előző határozat érvénytelenítése

 

Táblázatban lévő technikai hibák miatt hatályon kívül helyezzük a II 464-972/19 számú Határozat a nyilvános hirdetés kiírásáról első körben Óbecse község köztulajdonában levő építkezési célokra előlátott földterület bérbeadásáról mezőgazdasági célokra a rendeltetés szerinti használatba vételig.

ÓBECSE KÖZSÉG ELNÖKE

__________________

Dragan Tošić

Kidolgozta:

Dušica Davidov

Vesna Živković

Marijana Lovrić


JELENTKEZÉSI ŰRLAP

mellékletekkel

Az ajánlattevő családi és keresztneve/elnevezés:_________________ ______________________________

Hely:__________________________, utca és házszám: _________________________________________

Telefon:_____________________________, Személyi szám / anyakönyvi szám: ___________________,

ASZ: ________________, a folyószámla száma (a letét visszaadására):_______ ________________,

banknál: ______________________________________.

 

Jelentkezem a nyilvános árverésre szám: ________ a KK-ban ______________________________.

 

 • Ismerem a földterület fizikai tulajdonságait, melynek árverésére jelentkezem;

 1. Elolvastam a megjelent hirdetést, ismerem a tartalmát és elfogadom annak minden feltételét.

Melléklet: Eredeti dokumentum, illetve hitelesített fénymásolat::

 • természetes személyeknek személyi igazolvány;

 1. jogi személyeknek kivonat a gazdasági nyilvántartásból (a hirdetés megjelenésétől hat hónapnál nem régebbi);

 2. érvényes kivonat Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékéből – Bizonylat az aktív státuszról (a hirdetés megjelenésétől hat hónapnál nem régebbi);

 3. bizonyíték a letét befizetéséről;

 4. a folyószámla kártyájának fénymásolata (depo-kártya).

 

_______________, ___________évben.

_____________________________________________


Melléklet: