ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a bácsföldvári KK 418-as és 419-es számú kataszteri parcellára vonatkozó Bácsföldvári szennyvíztisztító üzem PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a bácsföldvári KK 418-as és 419-es számú kataszteri parcellára vonatkozó Bácsföldvári szennyvíztisztító üzem PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

A projektumhordozó Óbecse község, Felszabadulás tér 2., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatás miatt a Bácsföldvári szennyvíztisztító üzem PROJEKTUM kapcsán, Bácsföldváron, a bácsföldvári KK 418-as és 419-es számú kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2021. október 20-án meghozták a IV 05 501-56/2021-es számú határozatot arról, hogy nincs szükség a meglévő állapot környezeti hatástanulmányának kidolgozására.

A meghozott határozatba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2-es szám alatti 46-os számú irodában minden munkanapon 11-től 13 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

A betekintést a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Község Közigazgatási Hivatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 10 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e szerv által.