ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a 17066-os KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó NS 109., NSU 109, NSO 109. PECESOR bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

 

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján közzéteszi a következő

 

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a 17066-os KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó NS 109., NSU 109, NSO 109. PECESOR bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó az újvidéki Telekom Srbija Telekommunikációs Rt. Belgrád, Takovska 2., TECHNIKAI IGAZGATÓSÁG Hálózati Operációs Szektor Hálózati Operációs Szolgálat Újvidék-berendezések, Nemzeti hősök 2., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatás miatt a NS 109., NSU 109, NSO 109. PECESOR bázisállomás PROJEKTUM kapcsán, Pecesoron, a 17066-os KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

 

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2021. február 26-án meghozták a IV 06 501-3/2021-eas számú határozatot arról, hogy nincs szükség a meglévő állapot környezeti hatástanulmányának kidolgozására.

 

A meghozott határozatba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2-es szám alatti 46-os számú irodában minden munkanapon 11-től 13 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

 

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e szerv által.