É R T E S Í T É S T arról, hogy meghozták a Határozatot, amellyel meghatározzák A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének főprojektuma elnevezésű PROJEKTUMRÓL szóló hatástanulmány terjedelmét és tartalmát

Határozat az Óbecse községben a péterrévei kataszteri község 2889., 2911., 13137/1., 3751., 3705., 3321., 3750. számú kataszteri parcelláin tervezett, A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének főprojektuma elnevezésű projektumról szóló hatástanulmány terjedelmének és tartalmának meghatározásáról (ikt. szám: IV 02 501-32/2015)

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi és Területtervezési Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 10. és 14. szakasza alapján, kapcsolatban a 29. szakasszal, közzéteszi a következő

É R T E S Í T É S T

arról, hogy meghozták a Határozatot, amellyel meghatározzák A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének főprojektuma elnevezésű PROJEKTUMRÓL szóló hatástanulmány terjedelmét és tartalmát

 Értesítjük a nyilvánosságot, valamint az érdekelt szerveket és szervezeteket, hogy jelen szerv meghozta a Határozatot, amellyel meghatározzák az Óbecse községben a péterrévei kataszteri község 2889., 2911., 13137/1., 3751., 3705., 3321., 3750. számú kataszteri parcelláin az óbecsei Vodokanal KV, Danilo Kiš utca 8/a., projektumhordozó által tervezett, A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének főprojektuma elnevezésű PROJEKTUMRÓL szóló hatástanulmány terjedelmét és tartalmát.

A hatástanulmány terjedelméről és tartalmáról meghozott határozatot megtekinthetik az illetékes szerv 46-os számú irodájában, Óbecsén a Felszabadulás tér 2. szám alatt az értesítés közzétételétől számított 10 napos határidőn belül, minden munkanapon 10,00 és 12,00 óra között, valamint Óbecse község hivatalos honlapján: www.becej.rs.

Az érdekeltek és a projektumhordozó az értesítés közzétételétől számított 15 napos határidőn belül panaszt terjeszthet be jelen szerv által az újvidéki Tartományi Városfejlesztési, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkársághoz.