É R T E S Í T É S a Texturált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC ( P+0, P+1 és P+2 ) 1 –es Fázis és a texturált szójprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC ( P+0 és P+1 ) 2- tes Fázisú PROJEKUM környezeti hatástanulmányának jóváhagyásra benyujtott kérelméről

A környezeti  ártalmak felmérésérő l szóló Törvény ( SZK Hivatalos közlönye 135/04. és 36/09. Számok ) 25. Szakasza, kpcsolatban a 29. Szakasz és 26. Szakasz 2. Bekezdésével, ami alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Alosztálya megjelenteti az

É R T E S Í T É S T

A Texturált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC ( P+0, P+1 és P+2 )

1 –es Fázis és a texturált szójprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC

( P+0 és P+1 ) 2- tes Fázisú PROJEKUM környezeti hatástanulmányának jóváhagyásra

benyujtott kérelméről

 

 

            Értesítik a nyilvánosságot és az érdekelt szerveket és szervezeteket, hogy a fenti szerv Hatáozatot hozott a texturált szójaprotein koncentrátum készítő üzemTSPC ( P+0, P+1 és P+2 ) 1-es Fázis és a texturált szójaprotein komcentrátum készítő melléküzem TSPC ( P+0 és P+1 ) 2-es Fázisú Projektum környezeti hatástanulmányának jóváhagyásra benyujtott kérelméről, az óbecsei KK ban lévő 23570/1 –es kataszteri pacellán, Óbecse község területén, a projektumhordozó az óbecsei „SOJAPROTEIN” D.O.O. Industrijska 1-es szám.

 

            A hatástanulmány jóváhagyásáról szóló 2020. Október 30- án meghozott IV 06 501-56/2020-as szám alatti határozatot megtekinthetik az illetékes szerv 46-os számú irodájában, Óbecsén a Felszabadulás tér 2. Szám alatt, jelen értesítés közzétételétől számított 30 napos határidőn belül, minden munkanapon 11,00 és 13,00 óra között.

 

            Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható az illetékes bíróságon az értesítés megjelenésétől számított 30 napon belül.