É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről a 17066-os KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó NS 109., NSU 109, NSO 109. PECESOR bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt  a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

 

É R T E S Í T É S T

a benyújtott kérelemről a 17066-os KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó NS 109., NSU 109, NSO 109. PECESOR bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapota környezetre gyakorolt hatása miatt  a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

 

A projektumhordozó az újvidéki Telekom Srbija Telekommunikációs Rt. Belgrád, Takovska 2., TECHNIKAI IGAZGATÓSÁG Hálózati Operációs Szektor Hálózati Operációs Szolgálat Újvidék-berendezések, Nemzeti hősök 2., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a a meglévő állapot környezetre gyakorolt hatása miatt a NS 109., NSU 109, NSO 109. PECESOR bázisállomás PROJEKTUM kapcsán, Pecesoron, a 17066-os KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén, ügyiratszám IV 06 501-3/2020.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2021. február 8-tól 18-ig, minden munkanapon 11-től 13 óráig.

A közszemlét és nyilvános vitát a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Közsgé Közigazgatási HIvatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.