A VÁROSRENDEZÉSI PROJEKTUM NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJA – ÜZLETI OBJEKTUM KIÉPÍTÉSE KAPCSÁN

Szerb Köztársaság 
Vajdaság AT
Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala
Városrendezési, építészeti,
kommunális munkák, közlekedési és felügyelőségi osztálya
Ikt.szám: IV 05 350-4/2020
Kelt: 2020. 05. 11.
Óbecse

A tervezési és építési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10- a SZK AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13- a SZK AB határozata, 50/13- AB határozata, 98/13 – AB határozata, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19., 37/19-másik törv. és 9/20. száma) 63. szakasza 2. bekezdése alapján, Óbecse község közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedési és felügyelőségi osztálya

 

MEGSZERVEZI

 A VÁROSRENDEZÉSI PROJEKTUM NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT, AMELY A TERÜLET  VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL AZ ÜZLETI OBJEKTUM KIÉPÍTÉSE KAPCSÁN, AZ ÓBECSEI K.K. 7922ЕS SZÁMÚ PARCELLÁN ÓBECSÉN, GYÁRIPARI ÖVEZETBEN.

 

MEGHÍVNAK minden érdekelt jogi és természetes személyt, hogy tekintse meg A VÁROSRENDEZÉSI PROJEKTUM NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT, AMELY A TERÜLET VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL, AZ ÜZLETI OBJEKTUM KIÉPÍTÉSE KAPCSÁN, a gyáripari övezetben, az óbecsei k.k. 7922-es számú parcellán, Óbecsén.  A  befektető a „DE BEMY GRAND COMMERCE” ÓBECSE.

 A városrendezési projektum BEMUTATÁSI IDEJE 2020. 05. 13-tól számított 7 nap, munkanapokon 11-től 15 óráig.

 A PREZENTÁCIÓ BEMUTATÁSÁNAK HELYE Óbecse község községháza, Felszabadulás tér 2., 45-ös számú iroda.

 A prezentáció tartalmával kapcsolatos ÉRTESÍTÉST a természetes és jogi személyek a városrendezési szakszolgálattól kaphatnak, a nyilvános bemutatás időtartama alatt.

 A városrendezési projaktummal kapcsolatos ÉSZREVÉTELEKET ÉS JAVASLATOKAT a nyilvános prezentáció bemutatásának időtartama alatt kízárólag írásos formában kézbesíthetik Óbecse községi közigazgatási hivatala Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedési és felügyelőségi osztálya számára.

 

Osztályvezető: 

Milica Nešić, okl. épít. mérnök


Melléklet: