a NSU 283, NSL 283 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK mobiltelefonos bázisállomás projektum környezeti hatástanulmányához való hozzájárulás megadásáról szóló É R T E S Í T É S

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 135/04. és 36/09.) 25. szakasza alapján, ezen törvény 29. szakaszának és 26. szakaszának 2. bekezdésének kapcsán, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a

 

a NSU 283, NSL 283 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK mobiltelefonos bázisállomás projektum környezeti hatástanulmányához való hozzájárulás megadásáról szóló

É R T E S Í T É S T

 

Értesítjük a nyilvánosságot és az érdekelt szerveket és szervezeteket, hogy ez a szerv meghozta a projekt hordozója, a Telekom Srbija Telekommunikációs Rt. Belgrád, Takovska 2., MŰSZAKI IGAZGATÓSÁGA, az ÚJVIDÉK RÉGIÓVAL MEGBÍZOTT Vezeték nélküli hálózati részlegének újvidéki végrehajtó egysége (címe: Újvidék, Nemzeti hősök u. 2.) projekthordozó Óbecsén, a Péterrévei út 143 – as szám alatt található, Óbecse k.k. 20211 –es hrsz. kataszteri parcellára vonatkozó, “NSU 283, NSL 282 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK mobiltelefonos bázisállomás” projektumának környezeti hatástanulmányához való hozzájárulás megadásáról szóló határozatot.

A 2021. október 14 – én kelt., IV 05 501-51/2021 – es ügyiratszámú, tárgyi Hatástanulmányhoz való hozzájárulás megadásáról szóló határozatba Óbecsén, a Felszabadulás tér 2 – es szám alatti Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal 46– os sz. irodahelyiségében lehet nyilvánosan betekinteni, a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napos határidőn belül, minden munkanapon 11,00 és 13,00 óra között.

A betekintés az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal épületében alkalmazandó, COVID-19 fertőző betegségtől való, rendkívüli állapot megszüntetése után érvényes intézkedések alkalmazásával kapcsolatos viselkedési szabályokat előíró utasítások alapján kerülnek megszervezésre.

Jelen Határozat ellen közigazgatási per indítható az illetékes bíróság előtt, a hirdetés közzétételétől számított 30 napos határidőn belül.