Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.5.2.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: II 06-28/2020-20-1

Dátum: 2020. 5. 2.

ÓBECSE

 

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló határozat (SzK Hivatalos Közlönye 29/2020), a vészhelyzeti intézkedésekről szóló rendelet változtatásairól szóló határozat (SzK Hivatalos Közlönye 63/2020.4.30.), a sürgősségi intézkedések enyhítésére vonatkozó határozatok – a polgárok kikapcsolódására és sportolására szánt parkokban és nyilvános területeken történő mozgás engedélyezése (SzK Hivatalos Közlönye 63/2020.4.30.), a kiskereskedelem területén a szolgáltatások nyújtását korlátozó határozat módosításáról szóló határozat, amely magában foglalja az áruk értékesítését és a szolgáltatások nyújtását bevásárlóközpontokban és üzletekben (SzK Hivatalos Közlönye 63/2020-40), a kiskereskedelem területén a szolgáltatások nyújtására vonatkozó különös intézkedésekről szóló határozat módosításai, amelyek magukban foglalják az ételek és italok vendéglátóipari létesítményekben történő értékesítését, valamint a szállításhoz használt élelmiszerek eladását (SzK Hivatalos Közlönye 63/2020-40.), a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, 1. bekezdése, 14. pontja, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. május 2-án megtartott huszadik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

ZÁRADÉK

 

 • 2020. május 4-től a közúti közlekedésben az utasok tömegközlekedése megengedett.
 • A tömegközlekedést a városi, külvárosi és helyi tömegközlekedés szervezésére vonatkozó Útmutatás alapján kell megszervezni, a COVID-19  betegség kockázatának csökkentésére, megelőzésére és terjedésére vonatkozó intézkedésekkel, illetve a rendkívüli helyzetek törzskarával összhangban – 2013. április 28, szám: 53-3455/2020-1 (a továbbiakban: Útmutatás)
 • A buszszállítók és a buszmegállók kötelesek a távolsági, speciális és rendszeres személyszállítást az Útmutatás 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12. és 13. pontja alapján megszervezni , azzal, hogy az autóbusz-fuvarozók, amelyek távolsági menetrend szerinti járatokat üzemeltetnek legfeljebb 50 km-es távolságban, vagyis az elővárosi és városi autóbuszokkal 15 km-ig terjedő vonalakon, kötelesek tiszteletben tartani az Útmutatás 4. és 10. pontját is
 • A buszpályaudvar-szolgáltatóknak megelőző intézkedéseket kell hozniuk a munkavállalók biztonsága és az ügyfélszolgálat biztonsága érdekében (a buszpályaudvar összes helyének, felszerelésének, mobiltelefonjának kötelező fertőtlenítése, a védőfelszerelés kötelező használata, azaz maszkok és kesztyűk, az utasok számára kötelező hőmérséklet-mérés az intézkedéstervnek megfelelően, amely a kockázatértékelési törvény szerves részét képezi, amelyet a buszpályaudvar vezetõje elfogad a törvényekkel és rendeletekkel összhangban, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területére vonatkozólag)
 • A busz szállító képességeivel összhangban a lehető legtöbb autóbuszt kell bevonni annak érdekében, hogy a személyszállítás a közúti forgalomban a lehető leggyorsabban zajlon
 • A távolsági közúti személyszállítás nyilvántartásba vett menetrend szerinti autóbusz-fuvarozók kötelesek 2020. szeptember 1-ig indulásokat indítani, amelyekre az utasok igényt tartanak, de azok legalább 25% -át teszik ki a regisztrált menetrendeknek, amit követően a szállítást a regisztrált ütemterv szerint kell elvégezniük
 • A Bečejprevoz Óbecse, amely a tömegközlekedés végrehajtásának feladatával van megbízva, köteles e Záradék 1-6. pontja szerint járni el.

 

 • A mozgás engedélyezett minden parkban és a polgárok kikapcsolódására és sportolására szolgáló nyilvános területen – a Záradékban előírt megelőző intézkedések betartásával
 • A parkban tartózkodás alatt (e bekezdés 1.pontja), a polgárok kötelesek betartani a megelőző intézkedéseket a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében, azaz kötelező a társadalmi távolság fenntartása, azaz legalább két méter távolság két olyan személy között, akik nem ugyanabban a háztartásban laknak; kesztyű és az edzőeszközök vagy más eszközök fertőtlenítése használat előtt
 • 2020. május 8-tól megengedett az áruk közvetlen eladása az ügyfelek számára és a szolgáltatások közvetlen szolgáltatása a bevásárlóközpontokban és hasonló, kiskereskedelemmel foglalkozó létesítményekben, amely magában foglalja az áruk értékesítését és szolgáltatások nyújtása olyan helyszíneken, amelyekbe nagyobb beltéri helyről lehet belépni – az e Záradékban előírt megelőző intézkedések alkalmazásával, a jogi személy vagy vállalkozó által végzett tevékenységgel kapcsolatos, a munkáltató által meghatározott egyéb szabályozás tiszteletben tartásával
 • Azok a jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók), akik e Záradék 9. pontjában említett tevékenységeket nyújtanak, a munkavállalókkal és a szolgáltatások igénybe vevőivel szemben minden olyan megelőző intézkedést kötelesek alkalmazni, amely a munkavállalók és a szolgáltatások felhasználóinak biztonságát és egészségét szolgálja különösen azok, amelyek a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megelőzésével kapcsolatosak (munkafolyamat szervezése, amely korlátozott számú személyt engedélyez tartózkodni a térben, fenntartja a társadalmi távolságot vagy legalább két méter távolságot két személy között, szolgáltatások nyújtása üveg és műanyag flakonokból, a helyiségek és padlók, mobiltelefonok, gépek, bútorok és eszközök kötelező fertőtlenítése az egyes felhasználók számára nyújtott szolgáltatások után, védőfelszerelés, azaz kesztyű és maszk kötelező használata az alkalmazottak és a felhasználók részéről is), az intézkedések végrehajtására vonatkozó külön tervet, a kockázatértékelési törvény szerves részét képezi, amelyet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén törvényekkel és rendeletekkel összhangban fogadnak el
 • 2020. május 4-től a jogi személyek és vállalkozók, amelyek kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak (vendéglátóipari vállalkozások), ideértve az ételek és italok értékesítését, azaz közvetlenül a beltéri és a szervezett szabadtéri kertekben nyújtják a szolgáltatást – kötelesek az e Záradékban előírt megelőző intézkedéseket, valamint a COVID-19 rendkívüli helyzetek törzskarának utasításait betartani
 • a Záradék 11. pontjában említett tevékenységeket nyújtó jogi személyek és vállalkozók (munkáltatók) kötelesek betartani minden olyan megelőző intézkedést, amely a munkavállalók és a szolgáltatások felhasználóinak biztonságát és egészségét szolgálja különösen azok, amelyek a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megelőzésével kapcsolatosak (munkafolyamat szervezése, amely korlátozott számú személyt engedélyez tartózkodni a térben, fenntartja a társadalmi távolságot vagy legalább két méter távolságot két személy között, szolgáltatások nyújtása üveg és műanyag flakonokból, a helyiségek és padlók, mobiltelefonok, gépek, bútorok és eszközök kötelező fertőtlenítése az egyes felhasználók számára nyújtott szolgáltatások után, védőfelszerelés, azaz kesztyű és maszk kötelező használata az alkalmazottak és a felhasználók részéről is), az intézkedések végrehajtására vonatkozó külön tervet, a kockázatértékelési törvény szerves részét képezi, amelyet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén törvényekkel és rendeletekkel összhangban fogadnak el
 • az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelői Ellenőrzési Osztályának elrendelik a Záradék 8., 9., 10., 11. és 12. pontjában említett intézkedések fokozott felügyeletét.

 

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić