ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, у поступку припреме нацрта

 

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

 

позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом истог и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о нацрту Одлуке спроводи се у периоду 07.12.12.2021. године , 08.12.12.2021.  године и 09.12.2021.  године.

 

Писмени предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, закључно са  09.12.2021. године до 12:00 часова, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор,  на e-mail адресу:

 

ljubica.krunic@becej.rs

 

По окончању јавне расправе Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи на основу чега ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на интернет страници општине Бечеј.

 

Нацрт одлуке и образложење

Образац за предлоге

Извештај о спроведеној јавној расправи