Семинар на тему финансирања спорта

У циљу едукације, унапређење спорта, као и пружања подршке спортским клубовима, удружењима и организацијама, Општина Бечеј, у сарадњи са Бечејским удружењем младих, организовала је семинар на тему финансирања спорта на локалном нивоу. Представницима спортских клубова и организација најпре се обратио Дане Мандић, члан ОВ за спорт, омладину, туризам и односе с јавношћу који је најавио усвајање новог Правиллника о додели финансијских средстава спортским субјектима, као и оштрију контролу приликом трошења истих, затим Дуња Шари, интерни ревизор у Општини Бечеј, је кратко представила проблематику приликом аплицирања и правдања јавних финансијских средстава.

 

О инспекцијској контроли спортских клубова у пракси и одговорима на многа питања која муче спортске организације говорили су Миодраг Андрић, републички спортски инспектор Министарства омладине и спорта и Соња Стаменовић, самостални саветник у области образовања и спорта.