РЕШЕЊЕ о одобравању годишњег програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј у 2022. години и висини одобрених средстава

Решење o одобравању годишњег програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бечеј у 2022. години и висини одобрених средстава, можете преузети овде:

РЕШЕЊЕ